Tiesības atteikties no Līguma:

 

Patērētājam ir tiesības bez papildu izdevumiem, nenorādot iemeslus, atteikties no internetā noslēgta līguma 14 dienu laikā un atdot atpakaļ preces, pat tad, ja tās ir iegādātas ar atlaidi vai izpārdošanas laikā (CK 6.22810. panta otrajā daļā paredzētie izņēmumi, no kādiem līgumiem atteikties nevar). Atpakaļatdodamajai precei jābūt nesabojātai, nelietotai, ar nebojātu preces izskatu. Ja pārdevējs nav informējis patērētāju par šīm viņa tiesībām, patērētājs no līguma var atteikties 12 mēnešu laikā.

  • Patērētājam ir jāinformē tirgotājs par atteikšanos no līguma, iesniedzot pienācīgi aizpildītu atteikuma veidlapas paraugu (kam jābūt pieejamam e-veikalā) vai skaidri izsakot savu vēlmi atteikties no līguma. Ne vēlāk kā 14 dienu laikā no šāda paziņojuma dienas patērētājam preces ir jānosūta atpakaļ uzņēmējam.
  • Pēc patērētāja paziņojuma par atteikumu saņemšanas uzņēmējam 14 dienu laikā ir jāatmaksā patērētājam visas patērētāja samaksātās summas, ieskaitot patērētāja piegādes izmaksas.
  • Uzņēmējs var neatmaksāt patērētājam viņa samaksāto naudu tik ilgi, kamēr preces nav nosūtītas atpakaļ uzņēmējam vai kamēr patērētājs nav iesniedzis pierādījumus, ka preces viņam ir nosūtītas.

 

Juridiskā garantija:

 

Lietuvā, tāpat kā visā  Eiropas Savienībā, precēm tiek sniegta vismaz divu gadu garantija. Tas nozīmē, ka, ja prece ir bojāta, pārdevējam tā ir bez maksas jālabo vai jānomaina, bet, ja tas nav iespējams, jāsamazina cena vai jāatmaksā samaksātā nauda. Patērētājam nav tiesību atcelt līgumu, ja priekšmeta defekts ir maznozīmīgs.

 

  • Patērētājs var izmantot juridisko garantiju arī tad, ja prece ir kvalitatīva, bet neatbilst pirkuma brīdī pārdevēja reklāmā sniegtajam preces aprakstam.
  • Nekvalitatīvo preču atgriešanas izmaksas sedz pārdevējs. Pārdevējs tādā gadījumā nav tiesīgs ieturēt maksājumu par preces vērtības samazināšanos vai pieprasīt patērētājam samaksāt cenas starpību pēc tam, kad bojātā prece ir nomainīta pret kvalitatīvu preci.
  • Pieprasot juridisko garantiju, patērētājam ir jāiesniedz iesniegums kopā ar dokumentiem, kas apliecina preces iegādi.

 

Preces uzskatāmas par nekvalitatīvām, ja ir beidzies preču derīguma termiņš, preču sastāvā ir normatīvajos aktos aizliegtas sastāvdaļas, neatbilstošu uzglabāšanas apstākļu dēļ līdz preču nodošanai Pircējam ir mainījusies preču konsistence vai citas būtiskas īpašības, preces ir mehāniski bojātas, ir bojāti to iepakojumi vai ir citi preču kvalitātes trūkumi.

Pircējam ir tiesības atdot atpakaļ Pārdevējam tās Interneta veikalā pasūtītās vai nopirktās preces, kuras nav norādītas šajos atpakaļatdošanas noteikumos, atsakoties no noslēgtā preču pirkšanas un pārdošanas līguma attiecībā pret visām vai daļu no pasūtījumā esošajām precēm. Lai izmantotu šīs tiesības, Pircējam par atteikšanos no preču pirkšanas un pārdošanas līguma ir:

- ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču pārdošanas dienas informēt Pārdevēju par atteikšanos no līguma, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@herba.lt, aizpildot atteikšanās no līguma veidlapu;
- ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pārdevēja informēšanas par atteikšanos no līguma dienas, nodot Pārdevējam preces kopā ar preču pirkšanas dokumentu (pirkuma čeku un / vai PVN faktūrrēķinu), kā arī citiem dokumentiem (piemēram, garantijas apkopes grāmatiņa).


Atpakaļatdodamajām vai maināmajām kvalitatīvajām precēm jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nav noņemtas un bojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves u.c.), un tās nedrīkst būt lietotas. Prece ir jāatdod atpakaļ oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma, obligāti iesniedzot preces iegādes dokumentu, garantijas karti (ja tāda tika izsniegta), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnā komplektācijā, ir sabojāta, nekārtīga, nav pienācīgi iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, to nemainīt un neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

Šajos Noteikumos paredzētās tiesības var izmantot tikai tas Pircējs, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju, t.i., fiziskā persona, kas ir izteikusi savu gribu pirkt, pērk un lieto preci personīgo, ģimenes, mājsaimniecības vajadzību, kas nav saistītas ar uzņēmējdarbību vai profesiju, apmierināšanai. Neatbilstošas kvalitātes preces tiek mainītas vai atpakaļatdotas, vadoties pēc šiem Noteikumiem un preču iegādes laikā spēkā esošajiem Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem.

Preces Pārdevējam var tikt nodotas (atpakaļatdotas):


- ja Pircējs preces saņēma Pārdevēja birojā, preces tiek atdotas, ierodoties Pārdevēja birojā;

- ja Pircējam preces ir piegādājis kurjers, pēc Pircēja izvēles preces tiek atdotas Pārdevēja birojā;


Ja Pircējs izsaka vēlēšanos preces atpakaļatdot pa pastu vai ar kurjeru, atpakaļatdošanas nosacījumi jāsaskaņo individuāli, Pircējam vēršoties pie Pārdevēja, rakstot uz e-pasta adresi info@herba.lt, vai zvanot uz tālruni +370 5 2754127. Pircējs tāpat var atdot atpakaļ preces, izmantojot Flipo sistēmu, sekojot šai norādei: https://www.flipo.lt/parduotuves/herba-lt


Noteikumos noteiktajos preču atpakaļatdošanas gadījumos par precēm samaksātā nauda Pircējam tiek atmaksāta:- ja Pircējs par precēm ir norēķinājies ar Pircēja izmantoto internetbankas sistēmu vai bankas priekšapmaksas maksājumu, par precēm samaksāto summu Pārdevējs atmaksā pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču atpakaļatdošanas dienas, pārskaitot naudu par precēm uz maksātāja bankas kontu. Ja par iegādātajām precēm norēķināšanās veikta skaidrā naudā, samaksājot to kurjeram preču piegādes laikā, par precēm samaksāto summu Pārdevējs atmaksā pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču atpakaļatdošanas dienas, pārskaitot naudu par precēm uz maksātāja bankas kontu.

Ja atpakaļatdodamās preces tika piegādātas ar kurjeru, t.i., Pircējs izvēlējās preču piegādes veidu, kuram tiek piemērota papildu maksa par pakalpojumu, Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atpakaļatdodamās par precēm samaksātās summas atrēķināt Pārdevējam preču piegādes dēļ radušos izdevumus.

 

Ārpustiesas sūdzību un kaitējuma atlīdzināšanas kārtība 

 

Ja rodas problēmas saistībā ar mūsu interneta veikalā iegādātu preci vai pakalpojumu, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi info@herba.lt. Jums ir arī iespēja iesniegt prasību / sūdzību Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, e-pasta adrese p.tarnyba@vvtat.lt, tālr.8 526 26751, interneta vietne www.vvtat.lt, tā Reģiona uzraudzības nodaļai vai aizpildīt prasības veidlapu SIT(strīdu izšķiršanas tiešsaistē) platformā https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Patērētājam, kas uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības, ir rakstveidā jāvēršas pie uzņēmēja un jāizklāsta savas prasības. Uzņēmējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā bez maksas jāizskata iesniegums un jāsniedz pilnīga motivēta rakstveida atbilde, kas pamatota ar dokumentiem. Ja problēmu atrisināt neizdodas, patērētājam ir tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības institūcijās un tiesā

Patērētājam, kas uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības, ir rakstveidā jāvēršas pie uzņēmēja un jāizklāsta savas prasības. Uzņēmējam ne vēlāk kā 14 dienu laikā bez maksas jāizskata iesniegums un jāsniedz pilnīga motivēta rakstveida atbilde, kas pamatota ar dokumentiem. Ja problēmu atrisināt neizdodas, patērētājam ir tiesības vērsties patērētāju tiesību aizsardzības institūcijās un tiesā.

 

© Visas tiesības paturētas 2023