1. LIETOTIE JĒDZIENI


1.1. Šie pirkuma noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Pircēja un Pārdevēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces interneta veikalā https://www.herba.lt (turpmāk – Interneta veikals). 
 
1.2. Pārdevējs – UAB “Herba Humana”, uzņēmuma adrese: Konstitucijos pr. 9–123, LT09308 Viļņa, juridiskās personas kods 123054645, PVN maksātāja kods LT230546417
 
1.3. Pircējs – fiziska persona, kas iegādājas vai pasūta preces Interneta veikalā, ir to gala lietotājs vai izmanto citus Interneta veikalā sniegtos pakalpojumus.  
 
1.4. Personas dati – Pircēja personas dati kurus Pircējs sniedz, reģistrējoties vai pasūtot preces Interneta veikalā. 
 
1.5. Noteikumi – Interneta veikala www.herba.lt lietošanas noteikumi.


2. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI


2.1. Interneta veikals ir mazumtirdzniecības veikals, orientēts uz lietotājiem, kas pērk preces vai pakalpojumus (turpmāk – preces) personīgo, ģimenes,
 mājsaimniecības vajadzību, kas nav saistītas ar uzņēmējdarbību vai profesiju, apmierināšanai. 
 
2.2. Šie Noteikumi nosaka Interneta veikala vispārējos lietošanas nosacījumus. Attiecības, kuras neregulē šie Noteikumi vai regulē tikai daļēji, tiek regulētas Lietuvas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
 
2.3. Pircējs, piereģistrējoties vai veicot pasūtījumu Interneta veikalā, bez nosacījumiem apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot. Pircējam netiek dota iespēja veikt preču vai pakalpojumu pasūtījumu Interneta veikalā, ja viņš nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Gadījumos, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nepiekrīt visiem vai daļai Noteikumu, viņš nedrīkst spiest pogu “reģistrēties” vai “pasūtīt”, citādi tiek uzskatīts, ka Pircējs ir izvērtējis un pieņem saistībā ar šo darbību rodošās saistības, atbildību un piekrīt Noteikumiem pilnā apmērā. 
 
2.4. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un tiek bez nosacījumiem no tās atbrīvots, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, lai arī viņam šāda iespēja tikusi dota.
 
2.5. Pārdevējs apliecina un garantē Pircējam, ka viņš ir pilnvarots Interneta veikalā organizēt un veikt Pārdevējam piederošo preču pasūtīšanu, tirdzniecību, sniegt Pircējam ar šādu preču pasūtīšanu un tirdzniecību saistītos pakalpojumus un konsultācijas.
 
2.6. Pārdevējs apliecina, ka ir atbildīgs par Interneta veikalā pasūtīto preču pārdošanu un iegādāto preču piegādi, preču kvalitāti, atpakaļatdošanas nosacījumu pienācīgu izpildi, kā arī citu normatīvajos aktos paredzēto pārdevēja tiesību un pienākumu īstenošanu.
 
2.7. Pārdevējs patur tiesības mainīt, labot vai papildināt Noteikumus. 
 
2.8. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja iespējas izmantot Interneta veikalu vai atcelt Pircēja reģistrāciju vai pasūtījumu, ja Pircējs Interneta veikalu izmanto, pārkāpjot šos Noteikumus; mēģina kaitēt Interneta veikala darba stabilitātei un drošībai vai kā citādi pārkāpj Lietuvas Republikas normatīvos aktus.
 
2.8. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja iespējas izmantot Interneta veikalu vai atcelt Pircēja reģistrāciju vai pasūtījumu, ja Pircējs Interneta veikalu izmanto, pārkāpjot šos Noteikumus; mēģina kaitēt Interneta veikala darba stabilitātei un drošībai vai kā citādi pārkāpj Lietuvas Republikas normatīvos aktus.


3. REĢISTRĀCIJA INTERNETA VEIKALĀ 


3.1. Interneta veikala apmeklētājam, ja viņš grib izmantot Interneta veikalu (kļūt par Pircēju), ir jāpiereģistrējas, reģistrācijas lauciņā ievadot savu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un izdomāto paroli. Šo datu sniegšana ir nepieciešama, lai veiksmīgi pabeigtu reģistrācijas procesu.

 

3.2. Lietotājiem, kas piereģistrējušies, tiek izveidots Pircēja konts Interneta veikala sistēmā, kurai Pircējs var pievienoties ar reģistrācijas laikā norādītajiem datiem – e-pasta adresi un paroli.

 

3.3. Pircējs apņemas pieslēgšanās Interneta veikalam datus (paroli) sargāt un neatklāt trešajām personām. Ja Interneta veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, pieslēgusies Interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

 

3.4 Ja Pircējs ir pazaudējis pieslēgšanās datus, viņš par to var informēt Pārdevēju, piezvanot uz tālruņa numuru +370 5 2754127 vai nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi info@herba.lt , un iesniedzot pieprasījumu uzģenerēt jaunus pieslēgšanās datus vai atjaunot pieslēgšanās datus, izmantojot Interneta veikala paroles atjaunošanas funkciju.

 

3.5. Pircējam, vēloties pasūtīt preces Interneta veikalā, ir jānorāda šādi dati – vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese. Obligāti norādāmie dati ir nepieciešami Pircējam un Pārdevējam, lai varētu pienācīgi izpildīt Pircēja pasūtījumu. Obligāti norādāmie dati pasūtījuma apstiprināšanas sadaļā ir atzīmēti ar sarkanu zvaigznīti.

 

3.6. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrējoties un pasūtījuma veikšanas laikā sniegtie Pircēja dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja Interneta veikalā sniegtie dati, viņam tie ir jāatjaunina. Pārdevējs nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par kaitējumu, ko piedzīvojis Pircējs un (vai) trešās personas tāpēc, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un (vai) neizsmeļošus personas datus vai nav mainījis un papildinājis datus, tiem mainoties. Ja, izmantojot Interneta veikalu, Pircējs sniedz trešo personu Personas datus, Pircējs pats ir atbildīgs par šādu datu sniegšanas un izmantošanas likumību.

 

3.7. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī savā kontā bez ierobežojumiem datus mainīt, papildināt vai iesniegt Pārdevējam pieprasījumu atcelt viņa reģistrāciju.

 

4. PREČU PASŪTĪŠANA

 

4.1. Lai pasūtītu preces no Interneta veikala, Pircējam ir jāpievienojas savam Interneta veikala kontam.

 

4.1.1 Vēloties pasūtīt preces no Interneta veikala, apmeklētājam ir iespēja pirkt arī kā nereģistrētam lietotājam, pasūtījuma apstiprināšanas laikā ievadot visu pasūtījumam nepieciešamo informāciju.

 

4.2. Pircējs Interneta veikalā nevar iegādāties medicīniskos preparātus un citas preces, kas tiek pārdotas ar ārsta izrakstītu recepti.

 

4.3. Preču pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs savā e-pasta adresē, kas norādīta Pircēja Interneta veikala kontā, saņem Pārdevēja paziņojumu par pasūtījuma apstiprināšanu.

 

4.4. Preces tiek uzskatītas par pasūtītām, kad Pircējs viņa norādītajā e-pasta adresē ir saņēmis apliecinājumu, ka Pircēja pasūtījumam sākta izpilde. Pasūtījuma izpilde tiek sākta no brīža, kad nauda ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.

 

5. PIEGĀDE UN SAŅEMŠANA

 

5.1. Pircējs var izvēlēties vienu no tālāk norādītajiem preču saņemšanas veidiem:

 

5.1.1. Pircējs var saņemt preces Pārdevēja birojā;

 

5.1.2. Pircējs var saņemt pasūtītās preces ar kurjeru Pircēja norādītajā adresē;

 

5.1.3 Pircējs var saņemt preces Pārdevēja partneru preču saņemšanas terminālos;

 

5.2. Ja pircējs izvēlas pasūtījumu saņemt Pārdevēja birojā, preces var saņemt trīs darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Par iespējām saņemt preces Pircēju personīgi informē Pārdevēja pārstāvis.

 

5.3.  Ja Pircējam pasūtījumu piegādā kurjers, pasūtījuma izpilde tiek sākta nākamajā dienā pēc pasūtīšanas, un tas tiek piegādāts trīs darba dienu laikā. Kurjers pirms ierašanās pie Pircēja iepriekš informē pa tālruni.

 

5.5. Pircējs, izvēloties preču piegādes ar kurjeru veidu, apņemas Pircēja Interneta veikala kontā norādīt precīzu preču piegādes adresi. Pircējam ir jānodrošina, ka ar kurjeru saskaņotajā preču piegādes laikā pasūtījuma laikā norādītajā preču piegādes vietā preces saņems pircējs vai cita persona, kurai pircējs ir nodevis pasūtījuma numuru. Pircējs, atklājot pasūtījuma numuru citai personai, uzņemas atbildību un viņam nav tiesību izsacīt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepareizam subjektam. Ja preču piegāde nav iespējama ne Pārdevēja vainas dēļ (piemēram, Pircējs, pasūtot preci, ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav atrodams u.tml.) vai Pircējs nesaņem preces no kurjera saskaņotajā laikā, Pārdevējs, iepriekš nebrīdinot, var izbeigt preču pirkšanas un pārdošanas līgumu. Ja šajā punktā paredzētajā gadījumā Pārdevējs izbeidz pirkšanas un pārdošanas līgumu, Pārdevējs 14 dienu laikā atmaksā Pircējam par precēm samaksāto summu, atskaitot no šīs summas Pārdevējam radušos preču piegādes izdevumus.

 

5.6. Pircējam, pieņemot iegādātās preces, pirms preču piegādes dokumentu parakstīšanas ir jāapskata preces iepakojuma stāvoklis, preču daudzums, kvalitāte un sortiments. Ja Pircējs ir pamanījis preču trūkumus vai sūtījuma un pasūtījuma neatbilstību, Pircējam nav jāpieņem preču sūtījums un ir jāinformē Pārdevējs, rakstot uz e-pasta adresi. Ja Pircējs preču piegādes dokumentus apstiprina bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka preces viņam ir piegādātas nebojātā preču sūtījuma iepakojumā, preču daudzums, kvalitāte, sortiments atbilst pasūtījumam, kā arī pirkšanas un pārdošanas līguma nosacījumiem.

 

5.7. Ja Pircēja preču grozā ir vismaz viena prece, kuras vēlamo daudzumu Pārdevējs šajos Noteikumos norādītajā termiņā nevar piegādāt Pircējam, Pārdevējs par to nekavējoties informē Pircēju viņa Interneta veikala kontā norādītajā e-pasta adresē vai pa tālruni un norāda iespējamo preču piegādes termiņu. Pircējam nepiekrītot mainītajam preču piegādes termiņam, viņš var atteikties no pasūtījuma. Tādā gadījumā Pārdevējs 14 dienu laikā pēc atteikšanās no pasūtījuma atmaksā Pircējam saskaņā ar iepriekšējo pasūtījumu samaksāto summu.

 

5.8. Šajā sadaļā paredzētajos gadījumos Pircējam atmaksājamās summas Pārdevējs pārskaita uz Pircēja attiecīgā pasūtījuma veikšanas laikā norādīto maksātāja bankas kontu, no kura tika veikts maksājums par pasūtījumu.

 

6. CENAS UN NORĒĶINĀŠANĀS

 

6.1. Preču cenas Interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli (PVN). Par precēm Pircējs var norēķināties tikai Lietuvas Republikas oficiālajā valūtā – eiro.

 

6.2. Precēm tiek piemērota pasūtījuma apstiprināšanas laikā spēkā esošā preču cena.

 

6.3. Preču saņemšanas Pārdevēja birojā pakalpojums ir bezmaksas. Par preču piegādes ar kurjeru pakalpojumu tiek piemēroti preču pasūtījuma veikšanas laikā spēkā esošie izcenojumi, kas norādīti Interneta veikala izvēlnes sadaļā “Preču piegāde”.

 

6.4. Pircējs var norēķināties par precēm vienā no šiem veidiem:

 

6.4.1. apmaksa, izmantojot internetbankas sistēmu – tā ir priekšapmaksa ar Pircēja izmantoto internetbankas sistēmu bankā vai bankas filiālē, ar kuru Pārdevējs ir noslēdzis pakalpojumu līgumu. Bankas un banku filiāles, caur kurām maksājums var tikt veikts šajā punktā aprakstītajā veidā, norādīti Interneta veikalā, apstiprinot pasūtījumu. Izmantojot šo maksāšanas veidu, maksājuma uzdevums ir jāapstiprina ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no pasūtījuma iesniegšanas Pārdevējam un maksājuma uzdevuma izveidošanas brīža. Naudu Pircējs pārskaita uz Pārdevēja kontu. Maksājums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Banka Pārdevējam apstiprina, ka maksājuma uzdevums ir veiksmīgi izpildīts. Atbildība par datu drošību Pircēja maksājuma veikšanas laikā šajā gadījumā attiecas uz konkrēto banku, jo visas naudas operācijas notiek bankas internetbankas sistēmā.

 

6.5. Pircējs Pārdevēja izrakstīto PVN rēķinu saņem kopā ar precēm preču piegādes laikā.

 

7. ATTEIKŠANĀS NO LĪGUMA. PREČU MAIŅA UN ATPAKAĻATDOŠANA

 

Tiesības atteikties no līguma:

Lietotājam ir tiesības bez papildu izdevumiem, nenorādot iemeslu, atteikties no internetā noslēgtā līguma 14 dienu laikā un atpakaļatdot preci pat tad, ja to ir iegādājies ar atlaidi vai izpārdošanas laikā (CK 6.22810 panta 2. daļā paredzētie izņēmumi, no kādiem līgumiem nevar atteikties). Atpakaļatdodamajai precei jābūt nesabojātai, nelietotai, ar nebojātu preces izskatu. Ja tirgotājs nav informējis lietotāju par šīm viņa tiesībām, lietotājs var atteikties no līguma 12 mēnešu laikā.

 • Lietotājam par atteikšanos no līguma ir jāinformē uzņēmējs, iesniedzot pienācīgi
  aizpildītu atteikšanās no līguma paraugveidlapu (tai būtu jābūt ievietotai interneta veikalā) vai skaidri paužot vēlmi atteikties no līguma. Ne vēlāk kā 14
  dienu laikā no šāda paziņojuma dienas lietotājam ir preces jāatdod atpakaļ uzņēmējam.
 • Saņemot lietotāja paziņojumu par atteikšanos no līguma, uzņēmējam ir 14
  dienu laikā jāatmaksā lietotājam visas viņa samaksātās summas, ieskaitot lietotāja apmaksātos
  preču piegādes izdevumus.
 • Uzņēmējs var neatmaksāt lietotājam viņa samaksāto summu tikmēr, kamēr preces
  nav atpakaļatdotas uzņēmējam vai kamēr lietotājs iesniedz pierādījumu, ka preces ir viņam
  nosūtītas.

 

7.1. Pircējam nav tiesību atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma un atpakaļatdot pārdevējam šādas preces:

 

7.1.1. Medicīniskos preparātus;

 

7.1.2. kvalitatīvus pārtikas produktus, ieskaitot uztura bagātinātājus;

 

7.1.3. kvalitatīvus parfimērijas, kosmētikas, tualetes preparātus;

 

7.1.4. kvalitatīvas optikas, mērīšanas, kontroles, medicīnas vai ķirurģijas ierīces un aparātus;

 

7.1.5. kvalitatīvas preces, kuras Pircējs ir izmantojis, tās sabojājis, sabojājis to iepakojumu vai kādu citu Pircēja veiktu darbību dēļ preces ir zaudējušas to izskatu, kā arī nepilnīgas komplektācijas preces (piemēram, pazaudētas konkrētas preču daļas, nav lietošanas instrukcijas vai garantijas grāmatiņas, ja tā tikusi izsniegta, u.tml.);

 

7.1.6. citas preces, kuras Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt, vadoties pēc spēkā esošajiem tiesību aktiem.

 

7.2. Preces uzskatāmas par nekvalitatīvām, ja ir beidzies preču derīguma termiņš, preču sastāvā ir normatīvajos aktos aizliegtas sastāvdaļas, neatbilstošu uzglabāšanas apstākļu dēļ līdz preču nodošanai Pircējam ir mainījusies preču konsistence vai citas būtiskas īpašības, preces ir mehāniski bojātas, ir bojāti to iepakojumi vai ir citi preču kvalitātes trūkumi.

 

7.3. Pircējam ir tiesības atpakaļatdot Pārdevējam tās Interneta veikalā pasūtītās vai nopirktās preces, kuras nav norādītas šo noteikumu 7.1. punktā, atsakoties no noslēgtā preču pirkšanas un pārdošanas līguma attiecībā pret visām vai daļu no pasūtījumā esošajām precēm. Lai izmantotu šīs tiesības, Pircējam par atteikšanos no preču pirkšanas un pārdošanas līguma ir:

 

7.3.1. ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču nodošanas Pircējam dienas jāinformē Pārdevējs par atteikšanos no līguma viņa e-pasta adresē info@herba.lt,, aizpildot atteikšanās no līguma veidlapu;

 

7.3.2. ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pārdevēja informēšanas par atteikšanos no līguma dienas, kā tas ir paredzēts Noteikumu 7.3.1. punktā, jānodod Pārdevējam preces kopā ar preču pirkšanas dokumentu (pirkuma čeku un (vai) PVN rēķinu), kā arī citiem saistītajiem dokumentiem (piemēram, garantijas apkopes grāmatiņu), ja tādi ir, šo Noteikumu 7.7. punktā paredzētajā veidā.

 

7.4. Atpakaļatdodamajām vai maināmajām kvalitatīvajām precēm jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nav noņemtas un bojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves u.c.), un tās nedrīkst būt lietotas. Prece ir jāatdod atpakaļ oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma, obligāti iesniedzot preces iegādes dokumentu, garantijas karti (ja tāda tika izsniegta), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnīgā komplektācijā, ir sabojāta, nekārtīga vai nav pienācīgi iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, to nemainīt un neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

 

7.5. Šo Noteikumu 7.3. punktā paredzētās tiesības var izmantot tikai tas Pircējs, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek uzskatīts par lietotāju, t.i., fiziskā persona, kas ir izteikusi savu gribu pirkt, pērk un lieto preci personīgo, ģimenes, mājsaimniecības vajadzību, kas nav saistītas ar uzņēmējdarbību vai profesiju, apmierināšanai.

 

7.6. Neatbilstošas kvalitātes preces tiek mainītas vai atpakaļatdotas, vadoties pēc šiem Noteikumiem un preču iegādes laikā spēkā esošajiem Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

7.7. Preces Pārdevējam var tikt nodotas (atpakaļatdotas):

 

7.7.1. ja Pircējs preces saņēma Pārdevēja birojā, preces tiek atpakaļatdotas, ierodoties Pārdevēja birojā;

 

7.7.2. ja Pircējam preces piegādāja kurjers, pēc Pircēja izvēles preces tiek atdotas Pārdevēja birojā;

 

7.7.3. Pircējam izsakot vēlēšanos preces atpakaļatdot pa pastu vai ar kurjeru, atpakaļatdošanas nosacījumi saskaņojami individuāli, Pircējam vēršoties pie Pārdevēja, rakstot uz e-pasta adresi info@herba.lt, vai pa tālruni +370 5 2754127

 

7.8. Noteikumos noteiktajos preču atpakaļatdošanas gadījumos par precēm samaksātā nauda Pircējam tiek atmaksāta:

 

7.8.1. ja Pircējs par precēm ir norēķinājies ar Pircēja izmantoto internetbankas sistēmu vai bankas avansa maksājumu, par precēm samaksāto summu Pārdevējs atmaksā pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču atpakaļatdošanas dienas, pārskaitot naudu uz maksātāja par precēm bankas kontu. Ja par iegādātajām precēm norēķināšanās veikta skaidrā naudā, samaksājot to kurjeram preču piegādes Pircējam laikā, par precēm samaksāto summu Pārdevējs atmaksā pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču atpakaļatdošanas dienas, pārskaitot naudu uz maksātāja par precēm bankas kontu.

 

7.9. Ja atpakaļatdodamās preces tika piegādātas ar kurjeru, t.i., Pircējs izvēlējās preču piegādes veidu, kuram tiek piemērota papildu maksa par pakalpojumu, Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atpakaļatdodamās par precēm samaksātās summas atrēķināt Pārdevējam preču piegādes dēļ radušos izdevumus.

 

8. PIRCĒJA PERSONAS DATU APSTRĀDE

 

8.1. Pircējs, reģistrējoties Interneta veikalā, piekrīt, ka viņa Personas dati tiktu apstrādāti Pircēja Interneta veikala konta administrēšanas nolūkos. Pircējs, nepiekrītot savu Personas datu apstrādei šajā punktā norādītajiem mērķiem, nevar piereģistrēties Interneta veikalā.

 

8.2. Pircēja personas dati tiešā mārketinga mērķiem tiek apstrādāti tikai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, saņemot Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana, ka viņa personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, nozīmē, ka viņš piekrīt, ka Pārdevējs, Administrators vai to pilnvarotie datu apstrādātāji, pamatojoties uz šiem datiem, noformulē un sūta Pircējam speciālos piedāvājumus, reklāmas un citu informāciju, kas ir saistīta ar Interneta veikala darbību, tajā pārdodamajām precēm u.tml.

 

8.3. Pircēja Interneta veikala konta administrēšanas nolūkos tiek apstrādāti visi Pircēja Personas dati, kurus Pircējs sniedz Pārdevējam, izmantojot Interneta veikalu, kā arī dati par preču pasūtīšanu un (vai) iegādi (maksāšanas par precēm veids), pasūtīto (iegādāto) preču vēsture. Tiešā mārketinga mērķiem tiek apstrādāts tikai tik daudz Personas datu, kuri ļauj izveidot speciālu piedāvājumu, kas paredzēts tikai Pircējam vai noteiktai Pircēju grupai, identificēt Pircēju un sniegt viņam tiešā mārketinga paziņojumus.

 

8.4. Pircēja sniegtos Personas datus izmantos tikai Pārdevējs un viņa partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, administrējot Interneta veikalu / organizējot tajā sniegtos pakalpojumus vai īstenoto tirdzniecību, preču piegādi un (vai) citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu vai izpildi saistītos pakalpojumus. Starpnieks un Pārdevējs neatklās Pircēja Personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Starpnieka un (vai) Pārdevēja partnerus, vai ja Lietuvas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos viņam būs pienākums to darīt.

 

8.5. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties saņemt tiešā mārketinga mērķiem sūtītos paziņojumus (jaunumu biļetenus vai sms paziņojumus), mainot nepieciešamos iestatījumus Pircēja kontā

 

8.6. Pircējam iesniedzot pieprasījumu pārtraukt viņa Personas datu apstrādes darbības Interneta veikala administrēšanas mērķiem, Pircēja Interneta veikala konts tiek dzēsts un Pircējam vairs nav iespējas veikt pasūtījumu vai iepirkties Interneta veikalā. Pircējs var atkal pasūtīt vai nopirkt preces, tikai no jauna reģistrējoties Interneta veikalā, vai iepirkties kā nereģistrēta persona. Vairāk par datu apstrādi: https://www.herba.lt/duomenu-taisykles

 

9. SĪKFAILU IZMANTOŠANA

 

9.1. Lai Pircējam un Interneta veikala apmeklētājam piedāvātu pilnvērtīgus Interneta veikalā piedāvātos pakalpojumus, Administrators Interneta veikalā izmanto sistēmas sīkfailus (angl. cookies). Sīkfaili tiek izmantoti ar mērķi atpazīt Interneta veikalu iepriekš apmeklējušu personu, iestatīt Interneta veikala mājaslapas valodu, identificēt lietotāja sesiju, sesijas atslēgu, kā arī lai identificētu un labotu Interneta veikalā esošās kļūdas.

 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 

10.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti, vadoties pēc Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem. Attiecībām, kas radušās, pamatojoties uz šiem noteikumiem, tiek piemēroti Lietuvas Republikas likumi.

 

10.2. Ikviens strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīts ar tiem, kā arī Noteikumu pārkāpšanu vai spēkā būšanu, risināms sarunu ceļā, ja neizdodas vienoties, galīgi risināms Lietuvas Republikas tiesā, vadoties pēc Lietuvas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

 

10.3. Zaudējumu rašanās gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pamatojoties uz tiem.

 

10.4. Ja Pircējs vēlas paust savu viedokli, iesniegt sūdzību vai atsauksmi, viņš var vērsties pie Pārdevēja, rakstot uz e-pasta adresi info@herba.lt.


 
Ja radušās problēmas saistībā ar mūsu interneta veikalā iegādātu preci vai pakalpojumu, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi info@herba.lt Jums ir arī iespēja iesniegt prasību / sūdzību Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, e-pasta adrese p.tarnyba@vvtat.lt, tālr. 8 526 26751, interneta vietne www.vvtat.lt, tā Reģiona uzraudzības nodaļai vai aizpildīt prasības veidlapu SIT platformā https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

 

© Visas tiesības paturētas 2023