1.  KASUTATAVAD MÕISTED


1.1. See ostueeskiri (edaspidi – Eeskiri) sätestab Ostja ja Müüja omavahelised õigused, kohustused ja vastutuse, kui Ostja ostab kaupa veebipoest https://www.herba.lt (edaspidi – Veebipood). 
 
1.2. Müüja - UAB, Herba Humana, ettevõtte aadress: Konstitucijos pr. 9-123,  LT09308 Vilnius, juriidilise isiku kood 123054645, käibemaksukohustuslase kood LT230546417
 
1.3. Ostja on füüsiline isik, kes ostab või tellib kaupa Veebipoest, nende lõppkasutaja või kes kasutab muid Veebipoes pakutavaid teenuseid. 
 
1.4. Isikuandmed on Ostja isikuandmed, mis Ostja esitab registreerimisel või kauba Veebipoest tellimisel. 
 
1.5. Eeskiri on Veebipoe www.herba.lt kasutamise eeskiri.

 

2. ÜLDSÄTTED


2.1. Veebipood on jaemüügikauplus, mis on suunatud tarbijatele, kes ostavad kaupu või teenuseid (edaspidi - kaup) isiklikuks, perekonna või
 kodumajapidamise vajaduste, mis ei ole seotud ettevõtluse ega elukutsega, rahuldamiseks. 
 
2.2. Käesolev Eeskiri sätestab Veebipoe kasutamise üldtingimused. Suhteid, mida see Eeskiri ei reguleeri või reguleerib ainult osaliselt, reguleeritakse Leedu Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras. 
 
2.3. Veebipoes registreerudes või tellimust esitades kinnitab Ostja tingimusteta, et on Eeskirjaga nõuetekohaselt tutvunud ja kohustub seda täitma. Ostjale ei anta võimalust esitada Veebipoes kauba või teenuste tellimust, kui ta ei ole Eeskirjaga tutvunud või ei ole sellega nõustunud. Neil juhtudel, kui Ostja ei nõustu osaliselt või täielikult Eeskirjaga, ei tohi ta vajutada nuppu "registreerimine" või "tellimine", vastasel juhul loetakse, et Ostja hindab ja võtab enesele sellest toimingust tulenevad kohustused ja vastutuse ning nõustub Eeskirjaga täies mahus. 
 
2.4. Müüja ei võta endale mingit riski ega vastutust ning on vastutusest tingimusteta vabastatud, kui Ostja ei ole osaliselt Eeskirjaga tutvunud, kuigi talle selline võimalus anti.
 
2.5. Müüja kinnitab ja garanteerib Ostjale, et ta on volitatud korraldama ja teostama Veebipoes Müüjale kuuluva kauba tellimist ja müümist, osutama Ostjale nende kaupade tellimise ja müümisega seotud teenuseid ja konsultatsioone.
 
2.6. Müüja kinnitab, et vastutab Veebipoest tellitud kauba müügi ja ostetud kauba kohaletoimetamise, kauba kvaliteedi, tagastamistingimuste nõuetekohase täitmise ning õigusaktides sätestatud muude Müüja õiguste ja kohustuste täitmise eest.
 
2.7. Müüja jätab endale õiguse Eeskirja muuta, parandada või täiendada. 
 
2.8. Müüjal on õigus ilma ette teatamata piirata Ostjale Veebipoe kasutamist või tühistada Ostja registreering või tellimus, kui Ostja kasutab Veebipoodi käesolevat Eeskirja rikkudes, püüab kahjustada Veebipoe töö stabiilsust ja turvalisust, või rikub muul viisil Leedu Vabariigi seadusi.
 
2.8. Sama punkt kaks korda Müüjal on õigus ilma ette teatamata piirata Ostjale Veebipoe kasutamist või tühistada Ostja registreering või tellimus, kui Ostja kasutab Veebipoodi käesolevat Eeskirja rikkudes, püüab kahjustada Veebipoe töö stabiilsust ja turvalisust, või rikub muul viisil Leedu Vabariigi seadusi.
 

3. REGISTREERIMINE VEEBIPOES 


3.1. Veebipoe kasutamiseks (Ostjaks saamiseks) peab Veebipoe külastaja registreeruma, sisestades registreerimisväljale oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja väljamõeldud parooli. Nende andmete esitamine on vajalik registreerimisprotsessi edukaks lõpuleviimiseks.

 

3.2. Registreeritud kasutajatele luuakse Veebipoe süsteemis Ostja konto, kuhu Ostja saab sisse logida kasutades registreerimisel määratud andmeid - e-posti ja parooli.

 

3.3. Ostja kohustub hoidma Veebipoodi sisselogimise andmeid (parooli) ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Kui Veebipoe osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on Veebipoodi sisse loginud Ostja sisselogimise andmetega, peab Müüja seda isikut Ostjaks.

 

3.4. Kui Ostja kaotab oma sisselogimise andmed, saab ta sellest Müüjat teavitada helistades telefoninumbril +370 5 2754127 või saates kirja e-posti aadressile info@herba.lt esitades taotluse uute sisselogimisandmete genereerimiseks või uuendada sisselogimisandmeid kasutades veebipoe parooli uuendamise funktsiooni.

 

3.5. Kauba tellimiseks Veebipoes peab Ostja esitama järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukoha aadress. Kohustuslikult esitatavad andmed on vajalikud Ostjale ja Müüjale, et täita Ostja tellimus nõuetekohaselt. Kohustuslikud andmed on tellimuse kinnituse jaotises märgitud punase tärniga.

 

3.6. Ostja vastutab selle eest, et registreerimisel ja tellimuse esitamisel esitatud Ostja andmed oleks täpsed, õiged ja põhjalikud. Kui Ostja Veebipoe registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, on ta kohustatud need uuendama. Müüja ei ole mitte mingil juhul vastutav kahjude eest, mis tekivad Ostjale ja (või) kolmandatele isikutele seetõttu, et Ostja on esitanud valed ja (või) mittetäielikud isikuandmed või ei ole muutnud ega täiendanud isikuandmeid nende muutumise korral. Kui Ostja edastab Veebipoe kasutamisel kolmandate isikute isikuandmed, vastutab Ostja nende andmete esitamise ja kasutamise seaduslikkuse eest.

 

3.7. Ostjal on õigus igal ajal muuta ja täiendada oma kontol andmeid või esitada Müüjale avaldus registreeringu tühistamiseks.

 

4. KAUBA TELLIMINE

 

4.1. Kauba tellimiseks Veebipoest peab Ostja sisse logima oma elektroonilisele ostukontole.

 

4.1.1 Kauba tellimiseks Veebipoest on külastajal võimalus osta ka registreerimata kasutajana, kui ta sisestab tellimuse kinnitamisel kõik tellimuse täitmiseks vajalikud andmed.

 

4.2. Veebipoest ei saa Ostja osta ravimeid ja muid kaupu, mida müüakse arsti väljastatud retseptiga.

 

4.3. Kauba ostu-müügileping loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja saab enda Ostja elektroonilisel ostukontol märgitud e-posti aadressile Müüja teate tellimuse kinnituse kohta.

 

4.4. Kaup loetakse tellituks, kui Ostja saab tema poolt määratud e-posti aadressil kinnituse, et Ostja tellimust on hakatud täitma. Tellimust hakatakse täitma pärast raha laekumist Müüja pangakontole.

 

5. KOHALETOIMETAMINE JA KÄTTE SAAMINE

 

5.1. Ostja võib kauba kätte saamiseks valida ühe järgmistest viisidest:

 

5.1.1. Ostja võib kauba tasuta kätte saada Müüja esindusest;

 

5.1.2. Ostja võib tellitud kauba kätte saada kulleri kaudu Ostja poolt määratud aadressil;

 

5.1.3 Ostja võib kaubale järele tulla Müüja partnerite kauba  kättesaamise terminalidesse;

 

5.2. Kui Ostja valib võimaluse saada tellimus kätte Müüja esinduses, siis võib kaubale järele tulla kolme tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamise päevast. Müüja esindaja teavitab Ostjat isiklikult kauba kätte saamise võimalusest.

 

5.3. Kui tellimus toimetatakse Ostjale kätte kulleriga, siis alustatakse tellimuse täitmist järgmisel päeval pärast tellimuse esitamist ja toimetatakse kohale kolme tööpäeva jooksul. Kuller teavitab Ostjat enne saabumist telefoni teel.

 

5.5. Ostja, kes on valinud kauba kohaletoimetamise viisi kulleri vahendusel, kohustub märkima Ostja elektroonilisele ostukontole kauba kohaletoimetamise täpse aadressi. Ostja peab tagama, et kulleriga kokkulepitud tarneajal võtaks kauba tellimuses märgitud kauba üleandmise kohas vastu Ostja või muu isik, kellele ostja on andnud tellimuse numbri. Tellimuse numbri avaldamisega teisele isikule võtab Ostja endale vastutuse ja tal ei ole õigust esitada Müüja vastu pretensioone kauba tarnimise eest valele isikule. Kui kauba kohaletoimetamine on võimatu mitte Müüja süül (näiteks, Ostja märkis kauba tellimisel ebaõige aadressi, Ostjat või kauba saajat ei ole märgitud aadressilt võimalik leida vms) või Ostja ei võta kaupa vastu kulleriga kokkulepitud ajal, siis võib Müüja kauba ostu-müügilepingu ette teatamata üles öelda. Kui Müüja ütleb ostu-müügilepingu üles käesolevas punktis sätestatud juhul, siis tagastab Müüja 14 päeva jooksul Ostjale kauba eest tasutud summa, millest arvestatakse maha Müüja poolt kauba kohaletoimetamiseks tehtud kulud.

 

5.6. Ostetud kauba vastuvõtmisel, enne saatedokumentide allkirjastamist, peab Ostja kontrollima kaubapakendi seisukorda, kauba kogust, kvaliteeti ja sortimenti. Kui Ostja märkab kaubal puudusi või mittevastavusi saadetise ja tellimuse vahel, siis ei pea Ostja saadetist vastu võtma ning peab teavitama Müüjat e-posti teel. Kui Ostja kinnitab kauba saatedokumendid ära ilma märkuseid tegemata, siis loetakse, et kaup on talle üle antud kahjustamata pakendis, kauba kogus, kvaliteet ja sortiment vastavad tellimusele ja ostutingimustele. 

 

5.7. Kui Ostja ostukorvis on vähemalt üks kaup, mille soovitud kogust ei saa Müüja Ostjale käesolevas Eeskirjas sätestatud tähtaja jooksul tarnida, siis teavitab Müüja sellest koheselt Ostjat tema elektroonilisel ostukontol märgitud e-posti aadressil või telefoninumbril ja märgib ära kauba võimaliku tarnekuupäeva. Kui Ostja muutunud tarnetähtajaga ei nõustu, võib ta tellimusest keelduda. Sel juhul tagastab Müüja 14 päeva jooksul tellimuse tühistamisest Ostjale tellimuse eest avansina tasutud summa.

 

5.8. Käesolevas punktis sätestatud juhtudel kannab Müüja Ostjale tagastatavad summad Ostja poolt vastava tellimuse esitamisel märgitud maksja pangakontole, millelt tellimuse eest tasuti.

 

6. HINNAD JA TASUMISE KORD

 

6.1. Kauba hinnad Veebipoes ja koostatud tellimuses on näidatud eurodes juurde arvestatud koos käibemaksuga. Ostja võib kauba eest tasuda ainult ametlikus Leedu Vabariigis käibel olevas valuutas – eurodes.

6.2. Kaubale kehtib tellimuse kinnitamise hetkel kehtiv kauba hind.

6.3. Kui ostja tuleb kaubale järele Müüja esindusesse, siis on teenus tasuta. Kauba kohaletoimetamisel kullerteenuse vahendusel kehtivad kauba tellimuse vormistamise hetkel kehtivad hinnad, mis on märgitud Veebipoe menüü jaotises "Kauba kohaletoimetamine".

6.4. Ostja võib tasuda kauba eest ühel alljärgnevatest viisidest:

6.4.1. tasumine internetipanga kaudu  - see on ettemaks Ostja poolt kasutatava internetipanga kaudu või pangakontoris, millega Müüja on sõlminud teenuste osutamise lepingu. Pangad ja pangakontorid, mille kaudu saab tasuda käesolevas punktis kirjeldatud viisil, on märgitud Veebipoes tellimuse kinnitamise juures. Kui kasutatakse seda makseviisi, tuleb maksekorraldus kinnitada mitte hiljem kui 2 (kahe) tunni jooksul tellimuse Müüjale esitamisest ja maksekorralduse koostamise hetkest. Raha kannab Ostja Müüja pangakontole. Makse loetakse sooritatuks, kui Pank kinnitab Müüjale, et maksekorraldus on edukalt täidetud. Vastutus andmete turvalisuse eest Ostja makse ajal langeb sel juhul konkreetsele pangale, sest kõik rahalised operatsioonid teostatakse internetipanganduse süsteemis.

6.5. Ostja saab Müüja poolt väljastatud arve koos kaubaga kauba kohaletoimetamise ajal.

 

7. LEPINGUST KEELDUMINE. KAUBA VAHETAMINE JA TAGASTAMINE

 

Lepingust keeldumise õigus:

Tarbijal on õigus ilma lisakulusid saamata ja põhjust avaldamata taganeda 14 päeva jooksul interneti teel sõlmitud lepingust ja kaup tagastada, isegi kui see kaup on ostetud allahindluse või soodusmüügi ajal (Tsiviilseadustiku artikli 6.22810 lõikes 2 on sätestatud erandid, mille puhul lepingutest keelduda ei saa). Tagastatav kaup ei tohi olla rikutud, kasutatud, kahjustatud kaubandusliku välimusega. Kui kaupleja ei ole tarbijat sellest õigusest teavitanud, võib tarbija lepingust taganeda 12 kuu jooksul.

 • Lepingust taganemisest peab tarbija teavitama ettevõtjat esitades nõuetekohaselt 
  täidetud lepingust taganemise näidisvormi (see peab olema avaldatud 
  veebipoes) või väljendama selgesõnaliselt soovi lepingust taganeda. Hiljemalt 14
  päeva jooksul alates sellise teavitamise päevast peab tarbija kauba ettevõtjale tagastama.
 • Saanud kätte tarbija lepingust taganemise teate, on ettevõtja kohustatud 14 päeva 
  jooksul tagastama tarbijale kõik tema makstud summad, sealhulgas tarbija poolt 
  kauba kohale toimetamise eest makstud summad.
 • Ettevõtjal on õigus mitte tagastada tarbijale tema tasutud summasid enne, 
  kui kaup on ettevõtjale tagastatud või kuni tarbija ei ole esitanud tõendust, et kaup on talle
  välja saadetud.

 

7.1. Ostjal ei ole õigust taganeda ostu-müügilepingust ja tagastada müüjale järgmisi kaupu:

 

7.1.1. Ravimpreparaate;

 

7.1.2. kvaliteetseid toidukaupu, sh toidulisandeid;

 

7.1.3. kvaliteetseid parfümeeria-, kosmeetika- ja tualettpreparaate;

 

7.1.4. kvaliteetseid optika-, mõõte-, kontrolli-, meditsiini- või kirurgiaseadmeid ja -aparaate;

 

7.1.5. kvaliteetseid kaupu, mida Ostja on kasutanud, need ära rikkunud, kahjustanud pakendit või on kaup kaotanud Ostja muude toimingute tõttu oma turukõlbliku välimuse, samuti kaupu, mis ei ole täielikult komplekteeritud (näiteks, kaduma on läinud kauba teatud osad, puudub kasutusjuhend või garantiiraamat, kui see oli välja antud jne);

 

7.1.6. muid kaupu, mille tagasi võtmisest on Müüjal õigus keelduda vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 

7.2. Kaubad loetakse kvaliteedile mittevastavaks, kui nende säilivusaeg on lõppenud, kauba koostises on õigusaktidega keelatud koostisosasid, ebaõigete hoiutingimuste tõttu enne kauba Ostjale üleandmist on muutunud kauba konsistents või muud olulised omadused, kaubad on mehhaaniliselt kahjustatud, nende pakendid on rikutud või esinevad muud kauba kvaliteediga seotud puudused.

 

7.3. Ostjal on õigus tagastada Müüjale Veebipoest tellitud või ostetud need kaubad, mida ei ole nimetatud käesoleva eeskirja punktis 7.1., taganedes sõlmitud ostu-müügilepingust kogu kauba või selle osa ulatuses. Kui Ostja soovib seda õigust kasutada, on ta kohustatud kauba ostu-müügilepingust loobumisest:

 

7.3.1. teavitama Müüjat lepingust taganemisest tema e-posti aadressil info@herba.lt hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba üleandmisest Ostjale, esitades vormikohase lepingust loobumise taotluse;

 

7.3.2. toimetama kauba Müüjale tagasi käesoleva Eeskirja punktis 7.7. sätestatud viisil koos ostudokumendi (ostutšekk ja/või arve) ja muude sellega seonduvate dokumentidega (nt garantiihoolduse raamat) hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvestades Müüjale lepingust taganemise teate saatmise päevast, nagu see on sätestatud Eeskirja punktis 7.3.1.

 

7.4. Tagastatavad või ümbervahetatavad kvaliteetsed kaubad peavad olema rikkumata, need ei tohi olla kaotanud kaubanduslikku välimust (etiketid ei ole ära võetud ega rikutud, kaitsekilesid ei ole ära võetud jms) ega ei tohi olla kasutatud. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis, samas komplektsuses, milles Ostja selle sai, tingimata tuleb esitada kauba soetamist tõendav dokument, garantiikaart (kui see oli väljastatud), kasutusjuhendid ja teised kauba komplekti kuuluvad asjad. Kui kaup ei ole täielikult komplekteeritud, on rikutud, korratu või ei ole nõuetekohaselt pakendatud, siis on Müüjal õigus kaupa mitte vastu võtta, mitte ringi vahetada ja mitte tagastada raha, mille Ostja on kauba eest tasunud.

 

7.5. Käesoleva Eeskirja punktis 7.3. sätestatud õigust saab kasutada ainult see Ostja, keda peetakse õigusaktide kohaselt tarbijaks, so füüsiline isik, kes väljendab oma ostutahet, ostab ja kasutab toodet isiklike, perekondlike või kodumajapidamise vajaduste rahuldamiseks, mis ei ole seotud ettevõtluse või elukutsega.

 

7.6. Ebasobiva kvaliteediga kaubad vahetatakse või tagastatakse juhindudes käesolevast Eeskirjast ja kauba ostmise ajal kehtinud Leedu Vabariigi õigusaktidest.

 

7.7. Kauba saab Müüjale üle anda (tagastada):

 

7.7.1. kui Ostja sai kauba kätte Müüja esindusest, siis tagastatakse kaup samuti Müüja esindusesse;

 

7.7.2. kui kaup toimetati Ostjale kätte kulleriga, siis tagastatakse kaup Ostja valikul Müüja esindusse;

 

7.7.3. Kui Ostja soovib tagastada kauba posti teel või kulleriga, siis lepitakse tagastustingimused kokku individuaalselt, milleks võtab Ostja ühendust Müüjaga e-posti aadressil info@herba.lt või telefonil +370 5 2754127.

 

7.8. Eeskirjas märgitud kauba tagastamise juhtudel tagastatakse Ostjale kauba eest tasutud raha:

 

7.8.1. kui Ostja tasus kauba eest Ostja poolt kasutatava elektroonilise pangasüsteemi kaudu või ettemaksena pangaülekandega, siis tagastab Müüja kauba eest tasutud summa Ostjale 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba tagastamise päevast, kandes raha maksja pangakontole. Kui ostetud kauba eest tasuti sularahas ja see tasuti kullerile kauba Ostjale üleandmise hetkel, siis tagastab Müüja ostjale kauba eest tasutud summa 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kauba ostu sooritamise päevast arvates, kandes raha maksja pangakontole.

 

7.9. Kui tagastatud kaup toimetati kätte kulleriga, st Ostja on valinud kauba kohaletoimetamise viisi, millele lisandub teenustasu, siis on Müüjal õigus Ostjale kauba eest tasutud tagastatavast summast maha arvata Müüja kauba kohaletoimetamiseks kantud kulud. 

 

8. OSTJA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

8.1. Veebipoes registreerudes nõustub Ostja, et tema Isikuandmeid töödeldakse Ostja elektroonilise ostukonto haldamise eesmärgil. Ostja, kes ei nõustu oma isikuandmete töötlemisega käesolevas punktis nimetatud eesmärkidel, ei saa end Veebipoes registreerida.

 

8.2. Ostja isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil ainult siis, kui on saadud Ostja nõusolek selles Eeskirjas sätestatud korras. Ostja nõusolek tema isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil tähendab, et ta nõustub, et Müüja, Administraator või nende volitatud andmetöötlejad koostavad ja saadavad nende andmete alusel Ostjale eripakkumisi, reklaame ja muud teavet, mis on seotud Veebipoe tegevusega, poes müüdava kaubaga jms.

 

8.3. Ostja elektroonilise ostukonto haldamise eesmärgil töödeldakse kõiki Ostja Isikuandmeid, mis Ostja on Müüjale esitanud Veebipoodi kasutades, samuti andmeid kauba tellimuse ja/või ostu kohta (makseviis), tellitud (ostetud) kauba ajalugu. Otseturunduse eesmärgil töödeldakse ainult neid Isikuandmeid, mis võimaldavad koostada ainult Ostjale või teatud kindlale ostjate rühmale ette nähtud eripakkumise, Ostjat tuvastada ja edastada talle otseturundussõnumeid.

 

8.4. Ostja esitatud Isikuandmeid kasutavad eranditult ainult Müüja ja tema partnerid, kellega Müüja teeb koostööd Veebipoe haldamisel või seal pakutavate teenuste korraldamisel või kauba müümisel, kauba kohaletoimetamisel ja/või muudel Ostja tellimuse esitamise või täitmisega seotud teenuste osutamisel.  Vahendaja ja Müüja ei avalda Ostja Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud käesolevas punktis eespool nimetatud Vahendaja ja/või Müüja partneritele või kui nad on kohustatud seda tegema Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.

 

8.5. Ostjal on igal ajal õigus keelduda otseturunduse eesmärgil saadetud sõnumite (uudiskirjade või sms-sõnumite) saamisest, muutes vajalikke seadistusi Ostja kontol.

 

8.6. Kui Ostja esitab taotluse lõpetada tema Isikuandmete töötlemine Veebipoe haldamise eesmärgil, siis Ostja elektrooniline ostukonto kustutatakse ja Ostja kaotab võimaluse Veebipoes tellimust esitada või kaupa osta. Ostja saab kaupa uuesti tellida või osta alles pärast uuesti veebipoes registreerumist või osta sealt kui registreerimata isik. Lisateavet andmetöötluse kohta: https://www.herba.lt/duomenu-taisykles

 

9. KÜPSISTE KASUTAMINE

 

9.1. Et pakkuda Ostjale või Veebipoe külastajale Veebipoes täisväärtuslikke teenuseid, kasutab Veebipoe Administraator süsteemiküpsiseid (ingl.k cookies). Küpsiseid kasutatakse varem Veebipoodi külastanud külastaja äratundmiseks, Veebipoe veebilehe suhtluskeele määramiseks, tarbija seansi ja seansivõtme tuvastamiseks, samuti Veebipoe vigade avastamiseks ja parandamiseks.

 

10. LÕPUSÄTTED

 

10.1. Käesolev Eeskiri on koostatud juhindudes Leedu Vabariigi õigusaktidest. Käesoleva Eeskirja alusel tekkivatele suhetele kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.

 

10.2. Iga vaidlus, arusaamatus või nõue, mis tekib sellest Eeskirjast või on seotud selle või Eeskirja rikkumisega või kehtivusega, lahendatakse läbirääkimiste käigus, kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse see lõplikult Leedu Vabariigi kohtus kooskõlas Leedu Vabariigis kehtivate seadustega.

 

10.3. Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsesed kahjud Leedu Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras ja alustel.

 

10.4. Kui Ostja soovib avaldada oma arvamust, esitada kaebust või tagasisidet, võib ta Müüjaga ühendust võtta e-posti aadressil info@herba.lt.


 
Kui teil on meie Veebipoest ostetud kauba või teenusega probleeme, võtke meiega ühendust e-posti teel aadressil info@herba.lt.  Samuti on teil võimalus esitada taotlus/kaebus Riiklikule tarbijaõiguste kaitse talitusele (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-posti teel p.tarnyba@vvtat.lt , telefonil 8 526 26751, veebileht www.vvtat.lt, selle piirkondlikule järelevalve osakonnale või täitke taotluse vorm EGS-i platvormil https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show).

 

© Kõik õigused on kaitstud 2023